Gabriel
vídeo, 08'09''
Brighton, 2014
PROJECTES/PROJECTS
Louis Garrel (2015)
Gabriel (2014)
Michelle in Canada (2014)
TV (2013)
Selfoss (2013)
Blue car (2013)
Jerks game (2013)
Menjar (2012-13)
Melic (2011)
Conte (2009)
POESIA/POETRY
Gabriel explica i sobreposa dues històries. Per una banda, la veu en off narra la història de dos germans d’Eskifjörður, que vaig conèixer durant un viatge al voltant d’Islàndia. Per l’altra, el material fílmic mostra fragments d’un altre viatge per l’illa que vaig fer amb la seva família.
El testament d'Amèlia (2014)
To read (2013)
ALTRES/OTHERS
BIO
CONTACTE/CONTACT