Bèstia
Més/More
Premsa/Press
POESIA/POETRY
'Bèstia', Editorial Galerada, 2012
48è Premi de Poesia Amadeu Oller
ALTRES/OTHERS
BIO
PROJECTES/PROJECTS
CONTACTE/CONTACT