Conte
impressió sobre paper cosit
21x21 cm
Barcelona, 2009PROJECTES/PROJECTS
Louis Garrel (2015)
Gabriel (2014)
Michelle in Canada (2014)
TV (2013)
Selfoss (2013)
Blue car (2013)
Jerks game (2013)
Menjar (2012-13)
Melic (2011)
Conte (2009)
POESIA/POETRY
Durant l’octubre i el novembre de 2009 vaig recolectar, en un bloc de notes, totes les converses entre persones desconegudes que vaig ser capaç d’escoltar. Un cop recollides i transcrites més de 70 converses, vaig seleccionar-les, tallar-les, reordenar-les i enganxar-les, sense modificar res del que s’hagués dit, per tal de construir un
conte, en forma de diàleg entre dos personatges ficticis.

During October and November 2009 I documented, in a notebook, all the conversations between strangers that I was able to listen. After gathering and transcribing more than 70 conversations, I cut, ordered and pasted a selection of them, without modifying anything that had been said, in order to construct a story, as a dialogue between to fictional characters.El testament d'Amèlia (2014)
To read (2013)
ALTRES/OTHERS
BIO
CONTACTE/CONTACT