ALTRES/OTHERS
BIO
VOLS RUSSOS
La Ghetto
Artzine, 3 números Barcelona-Leipzig
Co-editora
(Ves-hi)
Projecte expositiu nòmada
Barcelona-Rotterdam
Organitzadora
(Ves-hi)
CONTACTE/CONTACT
POESIA/POETRY
PROJECTES/PROJECTS
CONTACTE/CONTACT