Demanao al meu company de pis Johannes que segui al nostre sofà i m’expliqui una cosa que no hagui explicat mai. Jo també li explicaré alguna cosa que no hagi dit mai a ningú. Ens expliquem els secrets alhora. La seva llengua materna és l’alemany, que no jo entenc, la meva és el català, que ell no entén. Una vegada gravat el vídeo destruim la pista d’àudio.

I asked my flatmate Johannes to sit down on our sofa an tell me something he had never told no one before. I would also explain him something I had never explained no one. We told our secrets at the same time. His mother tongue is German, which I cannot understand, my mother tongue is Catalan, which he cannot understand. Once we recorded the video we destroyed the audio track.


Jerks game
vídeo, 2'24"
Reykjavík, 2013

PROJECTES/PROJECTS
Louis Garrel (2015)
Gabriel (2014)
Michelle in Canada (2014)
TV (2013)
Selfoss (2013)
Blue car (2013)
Jerks game (2013)
Menjar (2012-13)
Melic (2011)
Conte (2009)
POESIA/POETRY
El testament d'Amèlia (2014)
To read (2013)
ALTRES/OTHERS
BIO
CONTACTE/CONTACT