Imatges del meu arxiu d’investigació personal introdueixen l’espectador en un corrent visual i sonor que esdevé un mapa d’idees, intuïcions i sensacions al voltant de la idea del cos com a habitacle.

Images of my personal archive of investigation introduce the spectator in a flow of images and words that become a map of ideas, intuitions and sensations around the idea of the human body as a house.
Melic
vídeo, 1'12"
Barcelona, 2011
PROJECTES/PROJECTS
Louis Garrel (2015)
Gabriel (2014)
Michelle in Canada (2014)
TV (2013)
Selfoss (2013)
Blue car (2013)
Jerks game (2013)
Menjar (2012-13)
Melic (2011)
Conte (2009)
POESIA/POETRY
El testament d'Amèlia (2014)
To read (2013)
ALTRES/OTHERS
BIO
CONTACTE/CONTACT