Bèstia
Més/More
Premsa/Press
POESIA/POETRY
ALTRES/OTHERS
BIO
PROJECTES/PROJECTS
Diari Ara (Ves-hi)
El Punt Avui (Ves-hi)
Vilaweb (Ves-hi)
El 9 NOU (Ves-hi)
La veu poètica és punyent, concisa, esmolada en el traç del vers i lúcida en la introspecció emocional i reflexiva que possibilita l’establiment dels pensaments propis en poema.
Ricard Mirabete (Ves-hi)
'Aparador de Poesia', Ràdio Sant Vicenç de Montalt, conduït per Pius Morera (Ves-hi)
'Molt a Dir', Ràdio Mataró (Ves-hi)
'Tres Peus al Gat', Ràdio Voltregà (Ves-hi)
NÚVOL (Ves-hi)
NÚVOL (Ves-hi)
GUÍA DE POETES D'OSONA
(Ves-hi)
CONTACTE/CONTACT