irene solà
"Ei, Clàudia", La Llança (El Nacional), 17 d'abril del 2018
"Arquitectura Forense", La Llança (El Nacional), 15 de maig del 2018
"Estrat fantasma", La Llança (El Nacional), 13 de juny del 2018
"Sóc vertical", La Llança (El Nacional), 17 de juliol del 2018
"Estadio Azteca", La Llança (El Nacional), 22 d'agost del 2018
"Les mirades d’un gat de dos caps a la Whitechapel Gallery", La Llança (El Nacional), 17 de setembre del 2018